آبجوسازی تاربوم در یورک فروخته شد و به ولز نقل مکان خواهد کرد – هانی نیوز


آبجوسازی برنده جوایز مستقر در خارج از یورک به ولز شمالی نقل مکان می کند.

آبجوسازی Tribum در شیپتون توسط Benningborough توسط دانشمند محقق سابق جان لوئیس و هنرمند جین بلکمن اداره می شد.

آبجو صنایع دستی آن جوایز بسیاری را برنده شده است.

اما بیانیه ای در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که کارخانه آبجو فروخته شده است – و به شمال ولز منتقل خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: “فقط برای اطلاع همه شما، جین و جان تصمیم گرفته اند که زمان استراحت و لغو آمادگی های خود فرا رسیده است.”

۱۱ سال گذشته عالی بوده است، اما اکنون زمان آن رسیده است که شخص دیگری داستان Treboom را ادامه دهد.

مالکان جدید کارخانه آبجوسازی را به ولز شمالی منتقل می‌کنند، اما نام Treboom و تمام دستور العمل‌های آبجو برنده جایزه را حفظ خواهند کرد! ”