آب حمام زفار در رود فرات + عکس


کد خبر: ۱۲۶۰۸۸

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۰۲:۱۰

فرات به معنای آب نرم رودخانه ای است که از ترکیه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از سوریه و عراق به خلیج فارس می ریزد. طول رود فرات حدود ۲۹۰۰ کیلومتر است. زائران اربعین حسینی در مسیر رسیدن به این رودخانه توقف کرده و آب می نوشند.