آغاز روند اجرای قانون طبقه بندی معلمان


کد خبر: ۱۲۴۰۵۱

تاریخ انتشار: شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ الی ۱۳: ۲۸

وزیر آموزش و پرورش گفت: با تصویب نهایی فهرست چیدمان در دولت و طرح ایرادات مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، روند اجرای این قانون آغاز شده است.

گزارش کردن لوستر نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش استانداری های کشور با اعضای مجمع نمایندگان و با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی آخرین مسائل و موضوعات آموزش و پرورش برگزار شد که در آن آخرین مراحل اجرای قانون طبقه بندی معلمان و آیین نامه اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای معاونان رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفتند. و بررسی شد. مدیران کل آموزش و پرورش استانداری های کشور به بررسی نحوه اجرای این قانون در استان ها و مناطق کشور پرداختند.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این جلسه قانون طبقه بندی معلمان را فرصتی برای ارتقای نظام آموزشی و صلاحیت و معیشت معلمان دانست و بر اعمال دقیق رتبه بندی معلمان توسط ادارات آموزش و پرورش دولتی استانداری ها تاکید کرد. .

وی با تاکید بر نقش دستگاه های نظارتی در اجرا و تسریع این قانون، تسریع در اجرای این قانون در مناطق و فرمانداری ها را به دستگاه های نظارتی استانی موظف کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: با تصویب نهایی فهرست آرایش در دولت و رفع ایرادات مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، روند اجرای این قانون آغاز شده است.

در این جلسه جدول رتبه بندی با حضور مدیران کل حوزه های فناوری، برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و سنجش و کنترل کیفیت آموزشی تشکیل شد.

در این جلسه مدیران مرکز فناوری، برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی، سنجش و کنترل کیفی آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش تک تک بندهای آیین نامه اجرایی طبقه بندی مرتبط با رشته های خود را تبیین کردند.

نحوه انتخاب ارزیابان حرفه ای و کار آنها در استان ها، اعمال آخرین مدرک تحصیلی برای اجرای طبقه بندی، خوداظهاری تکمیل فرم های فردی، تکمیل مراحل ثبت نام و قرار دادن هر یک از همکاران در رده های مختلف در یک سامانه نظام مند. جاده و غیره از مهمترین موضوعات مطرح شده این جلسه مجازی بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران