آگوبا کنت، بازیگر نالیوود، بی خانمان در ایالت انوگو دیده شد – خبر فوری


گفته می شود کنت آگوبا بازیگر در خیابانی در ایالت انوگو زندگی می کند.

کهنه سرباز نالیوود در فضای باز بیرون یک مغازه کوپه فروشی زندگی می کند و نیجریه ای ها زنگ خطر را به صدا در می آورند.

تصاویر منتشر شده در وب نشان می دهد که آگوبا نشسته و آنچه از وسایلش باقی مانده است، جایی که گفته می شود مدتی در آنجا زندگی می کرد.

یکی از کاربران شبکه اجتماعی به نام بنیامین گفت:

او از آن زمان فقیر شده است.

خرابه نالیوود من این مرد را از کودکی می شناختم، او برای مردم چتر درست می کند. وقتی فیلم می گیرند، می آیند و می گیرند و استفاده می کنند.

بعد از هر پرتاب کد N2000 را به او می دهند. او هر جا به فروشگاه ما می آید ما را درگیر می کند، خیلی خنده دار و خنده دار است.

او تمام تجربیاتش را در پشت صحنه برایمان تعریف می کرد و می گفت بعد از بازیگری فقط به او غذا می دهند.