آیا این نیجریه برای شما کار می کند؟ ویدیو را باید تماشا کرد! سایت فارس قلم


فقر، گرسنگی، ناامنی، هزینه های بالای زندگی و تورم امروز در نیجریه در یک سطح بی سابقه است.

اوضاع در نیجریه آنقدر بد است که این روزها فقیر بودن آسان نیست.

همان دولت و حزب سیاسی که این را به ما داده است، از نیجریه‌ای‌ها می‌خواهند که در انتخابات عمومی آتی به آنها رأی دهند.

خوب، برای من و خانواده ام به اندازه کافی غذا خوردیم، شما چطور؟ آیا نیجریه برای شما کار می کند؟

قبل از پاسخ دادن لطفا ویدیو زیر را تماشا کنید.

ویدیو را اینجا ببینید:

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…

پیوست ها: سیاست نیجریه: