از ساکنان Chapelfields خواسته شد که یک پرسشنامه پلیس را پر کنند – هانی نیوز


از ساکنان حومه یورک که از رفتارهای ضداجتماعی نگران هستند خواسته می شود به یک نظرسنجی پاسخ دهند تا پلیس بتواند عملیات خود را به طور مؤثرتری در منطقه متمرکز کند.

پلیس یورکشایر شمالی این نظرسنجی را سازماندهی می کند که به گفته آنها تکمیل آن بیش از یک دقیقه طول نمی کشد.

در این بیانیه آمده است: «اگر در و اطراف منطقه Chapelfields نیویورک زندگی می‌کنید یا کار می‌کنید، لطفاً نظر خود را با ما در میان بگذارید.

برای رفتن به نظرسنجی، اینجا را کلیک کنید https://survey.northyorkshirecommunitymessaging.co.uk/Survey/REGISTRATION/3105379EAEFFCC3ACFC74AB7678CDE40