اشک تمساح نریزید و تروریسم اقتصادی علیه ایران را متوقف کنید – سایت خبری موزیکال


امیر عبداللهیان گفت: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دستور بررسی کامل این حادثه تلخ را صادر کرد و این سخنان رئیس جمهور روز یکشنبه تکرار شد که گفت: مهسا مثل دختران ماست.

وزیر امور خارجه گفت: حقوق بشر برخلاف کسانی که ایران را ابزاری برای مقابله با دشمنان می دانند، ارزش ذاتی دارد.

ظاهراً منظور امیر عبداللهیان آمریکا بود که از موضوع حقوق بشر به عنوان اهرم فشاری برای اعمال فشار بر کشورهای در لیست سیاه خود استفاده می کند.

وزیر امور خارجه ایران افزود: آمریکا به جای اشک تمساح باید به تروریسم اقتصادی خود یعنی تحریم های یکجانبه خود علیه مردم ایران پایان دهد.

مهسا امیری قبل از مرگ توسط پلیس مرگ ایران که مجری قانون حجاب اسلامی است دستگیر شد. او در زمانی که در بازداشت پلیس بود دچار حمله قلبی شد. مرگ او باعث اعتراض سراسری به دلیل رفتار نادرست پلیس شد.

پلیس ایران هرگونه تخلف در این پرونده را رد کرد.