رژیم لاغری سریع

اعتراض افشاگر CAMHS در خارج از مرکز HSE Wexford – “جو اینجا سمی است” – گنجه لرن


یکی از کارکنان باسابقه خدمات بهداشت روانی کودکان و نوجوانان (CAMHS) در وکسفورد، روز پنجشنبه در خارج از خانه آردن HSE اعتراضی برگزار کرد.

مایکل والش، متخصص پرستار بالینی (CNS) با حدود ۳۰ سال تجربه، ۱۳ سال از آن سال ها را در CAMHS در شهر وکسفورد کار کرده است که در طی آن مدت روابط قوی با کاربران خدمات و خانواده های آنها ایجاد کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر