اعتصاب ASUU متوقف شد! سایت فارس قلم


به گفته منابع مختلف، اتحادیه اعضای هیئت علمی این دانشگاه اعتصاب هشت ماهه را به حالت تعلیق درآورد.

اگرچه اتحادیه هنوز تصمیم رسمی خود را اعلام نکرده است، اما به اطلاع ما می رسد که این تصمیم در پایان جلسه هیئت اجرایی ملی ASU که در دبیرخانه عمومی در ابوجا برگزار شد، اتخاذ شده است.

یک منبع داخل بدنه لغو اعتصاب را تایید کرد و گفت: “بله، لغو شد.”

این منبع در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بیشتر گفت: رئیس جمهور دستور رسمی را صبح صادر خواهد کرد.