انتخاب محققین تمام وقت از بین دانشجویان دکتری


کد خبر: ۱۲۶۷۸۶

تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ – ۱۱:۵۷

تا پایان سال ۱۴۰۱ روزانه حداقل ۲۵ درصد از دانشجویان دکتری دولتی به عنوان محقق تمام وقت در دانشگاه ها، آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گزارش کردن لوستر این ماده قانونی وظیفه ای است که در آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط هیات وزیران تعیین شده است. قانونی که در صدد ارتقای دانش و تجربه جوانان و مدیران علمی کشور و استفاده از توان و توان آنان برای پاسخگویی به نیازها و دستیابی به خوداتکایی دولت است. این قانون با تلاش و پیگیری معاونت علمی و فناوری، تعاون دولت و مجلس تصویب شد.

لذا هیات وزیران نسبت به تسریع در اجرای این قانون اقدام نمایند. وظایف و وظایف هر یک از دستگاه‌های دولتی مرتبط با اکوسیستم فناوری و نوآوری مشخص شده است و ویژگی اصلی همه این مقررات است. استفاده از دانش و توانمندی های تخصصی دولت و تسهیل روند توسعه کارهای فناورانه و علمی در ایالت است.

بر این اساس، یک ماده از این آیین‌نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرده است تا دستورالعمل‌های تأمین اعتبار برای استخدام دانشجویان دکتری تمام‌وقت دولتی با هدف اجرای پژوهش تدوین کند.

این کار باید در راستای فعالیت های دانش بنیان ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه انجام شود. به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد از دانشجویان دکتری به عنوان محقق تمام وقت در دانشگاه ها، آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی مشغول به کار خواهند شد.

همچنین این وزارتخانه موظف است سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کند.

منبع: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری