انتصاب سرپرست اداره کل جهاد دانشگاهی


کد خبر: ۱۲۳۶۶۶

تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱-۱۴: ۴۶

رئیس دانشگاه الجهاد در حکمی امیر طهرانجی را به عنوان سرپرست اداره کل جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

گزارش کردن لوستر دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاد دانشگاهی با صدور حکمی امیر تهرانجی را به سمت سرپرست اداره کل جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

در حکم طهرجی آمده است:
امید است با استعانت از خداوند متعال و بر اساس برنامه های راهبردی جهاد دانشگاهی و با عزمی راسخ و با استفاده از توان تمامی همکاران گرانقدر در فضایی هم افزا و با نشاط موفق و موید باشیم.

برای نیل به اهداف عالیه این نهاد لازم است به وظایف مهم این اداره کل به شرح زیر توجه ویژه شود:
۱- پیگیری و اجرای دستورات ریاست جهاد دانشگاهی و گزارش آن به مراجع ذیربط
۲- برنامه ریزی و مدیریت بازرسی های دوره ای و ویژه با توجه به نیاز و دستورات اداره جهاد.
۳- رسیدگی به شکایات واصله به ریاست و ارجاع آن به مراجع ذیربط
۴- همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز اداره جهاد دانشگاهی
۵- پیگیری مصوبات، دستورات و سایر ارجاعات به رئیس جهاد از سوی مدیران و مسئولان ذیربط.
۶- ساماندهی و مدیریت مکاتبات ورودی و خروجی، ارجاع به مراجع ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.
۷- انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست جهاددانشگاهی

گفتنی است امیر طهرانچی پیش از این به عنوان معاونت معاونت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به کار بود.

انتصاب مهندس زاجیحی به عنوان مدیر طرح اسناد تاریخ شفاهی دانشگاه جهاد دانشگاهی

دکتر دهقانی فیروزآبادی نیز با تقدیر و تشکر از مهندس علی رضا زجبی در مدت تصدی سمت مشاور و مدیر کل جهاد دانشگاهی، وی را به عنوان مدیر پروژه اسناد تاریخ شفاهی جهاد دانشگاهی منصوب کرد.

این حکم می گوید:
بی شک جایگاه رفیع جهاددانشگاهی مرهون تلاش و مساعدت انسان های پاک و جهادی است که بهترین سال های عمر گرانقدر خود را در راه رسیدن به آرمان های این نهاد ارزشمند انقلابی سپری کردند. از این رو مستندسازی و استفاده از تجربیات، خاطرات و پیشنهادات آنان سرمایه ای ضروری و ارزشمند است.
ضمن تشکر از زحمات جناب عالی در سمت مشاور و مدیرکل این اداره کل با توجه به تجربیات ارزنده و سوابق فوق العاده شما و اهمیت موضوع مستندسازی و ثبت وقایع، پروژه ها و تحقیقات برای اداره. بنیاد انقلاب جهاد دانشگاهی، جنابعالی را به عنوان «مدیر پروژه اسناد تاریخ شفاهی دانشگاه جهاد دانشگاهی» منصوب کردم.
قطعاً تحقق این هدف نیازمند همکاری همه جانبه همه معاونت ها، سازمان ها، مراکز، پژوهشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای منطقه ای است. همچنین لازم است معاونت جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح با جنابعالی همکاری کامل داشته باشند.

منبع: روابط عمومی جهاد آکادمی