اگر غرب خواهان توافق هسته ای نیست، ایران دست خالی نیست


عباس زاده مشکینی می گوید ایران به دنبال تضمین در مورد توافق هسته ای است زیرا دولت های غربی ثابت کرده اند که نمی توان به آنها اعتماد کرد.

وی گفت: «هر توافقی که ایران را از منافعی که به دنبال آن است محروم کند یا آنها را محدود کند، غیرقابل قبول است.

وی افزود: ایران بر اساس منافع ملی خود می خواهد توافقی را منعقد کند. وی گفت: اما طرف های غربی بیش از ایران به این توافق نیاز دارند.

میشکینی همچنین تاکید کرد که هرگونه توافق برای احیای برجام باید به گونه ای ساخته شود که به ایران اجازه دهد “انگشت خود را روی ماشه نگه دارد.”

اظهارات وی در زمانی بیان می شود که اتحادیه اروپا اعلام کرد ایران و ایالات متحده در حال تبادل تغییرات در پیش نویس پیشنهادی «نهایی» برای اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای هستند.

مشاور تیم مذاکره کننده ایران گفت که کشور صبور خواهد بود.

محمد مرندی می گوید دولت باراک اوباما “به طور سیستماتیک توافق را نقض کرده است” و جانشینان او، دونالد ترامپ و جو بایدن، کمپین فشار حداکثری را بر ایرانیان اعمال کرده اند.

مرندی می گوید که این امر اصرار ایران بر امتناع از پذیرش هرگونه ابهام یا خلأ قانونی که ممکن است در متن توافق وجود داشته باشد را توجیه می کند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ در اوکراین که اتحادیه اروپا را به جستجوی منابع جایگزین گاز طبیعی واداشت، هشدار داد که زمستان در راه است و اتحادیه اروپا با “بحران انرژی خفه کننده” مواجه است.