ایران آماده میزبانی گفتگوی ادیان توحیدی – پایگاه خبری موزیکال از الخبر


ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، گفت: جمهوری اسلامی آماده میزبانی از اجلاس سران ادیان آسمانی است.

رئیس جمهور شامگاه سه شنبه در دیدار بزرگان دین نقطه مشترک همه مذاهب دینی را خداپرستی دانست و افزود: همه مومنان بر این امر اتفاق نظر دارند که جامعه بدون خدا و اعتقاد به مبدأ و معاد دلیل بر این امر است. عبادت. نابودی انسان رشد نمی کند. و لوکس

رئیس جمهور ایران تصریح کرد: وحدت بین پیروان مذاهب مختلف به معنای کنار گذاشتن مذاهب نیست، بلکه باید نقاط مشترکی پیدا کنند و اختلافات را کنار بگذارند.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که گروه های شبه نظامی مانند داعش که “به نام خدا جنایات وحشتناکی مرتکب می شوند” نماینده اسلام نیستند.

او عبادت خدا و اجرای دستورات الهی را بزرگترین مانع تکبر، خود محوری و میل به کنترل دیگران می دانست.

رئیس جمهور ایران در خاتمه توضیح داد که تضاد ادیان توحیدی منجر به فرسایش ادیان و گسترش بی دینی در جوامع می شود و پیشنهاد کرد پیروان ادیان مختلف برای دیدار در ادیان گفتگوهای فکری داشته باشند.