ایران ادعاهای بایدن را ریاکارانه و بی اساس خواند – پایگاه خبری موزیکال خبر


ناصر الکنانی با اشاره به ادعاهای بایدن در شهر جده عربستان گفت: این گونه اظهارات بی اساس بخشی از سیاست فتنه انگیزی و تنش آفرینی واشنگتن در منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سوابق قبلی آمریکا به عنوان اولین کشوری که از بمب اتمی استفاده کرده بود، به تداوم مداخلات این کشور در امور داخلی کشورهای منطقه و عمدتاً تهاجم و اشغال نظامی اشاره کرد. – مشارکت گسترده در فروش تسلیحات، ترویج نظامی سازی در منطقه.

وی خاطرنشان کرد: بار دیگر آمریکا با توسل به سیاست شکست خورده ترویج ایران هراسی به دنبال ایجاد تنش و بحران در منطقه است.

این سخنگو همچنین بر چندین دهه حمایت کور و سرسختانه واشنگتن از رژیم غاصب اسرائیل تاکید کرد.

بی‌تردید دولت آمریکا عامل اصلی تداوم اشغال سرزمین و قدس فلسطین، جنایات هر روزه رژیم علیه فلسطینیان و آپارتاید و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین است. برای توضیح است.

وی بر سیاست راهبردی ایران در استفاده از فناوری هسته ای صلح آمیز در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی تاکید کرد و بر ادامه گفت وگوها برای رفع تحریم ها تاکید کرد.

– اتهامات واهی آمریکا در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و انکار چندین دهه فریب رژیم اسرائیل توسط واشنگتن به عنوان یکی از امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و مالک آن و ال- کنعانی گفت: بزرگترین زرادخانه تسلیحات هسته ای در منطقه و نشانه بزرگی از ریاکاری دولت آمریکاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه سپس سیاست اساسی و سازنده ایران در استقبال از گفتگو با کشورهای همسایه و همچنین ابتکارات در منطقه را یادآور شد.

وی افزود: انتظار می رود در پاسخ به ندای جمهوری اسلامی ایران و ابتکارات در زمینه گفت وگوها و همکاری های منطقه ای، دولت های منطقه گام های سازنده ای در راستای امنیت جمعی، صلح، ثبات و توسعه بردارند.