ایران به زودی ساخت یک راکتور تحقیقاتی هسته ای جدید را آغاز خواهد کرد


محمد اسلامی می گوید هدف از این راکتور تحقیقاتی آزمایش سوخت هسته ای برای سایر راکتورها است.

اسلامی می گوید این راکتور تماماً ساخت ایران خواهد بود و زنجیره تحقیقات، ارزیابی، آزمایش و صدور گواهینامه تولید انرژی هسته ای کشور را تکمیل می کند.

وی افزود: سازمان انرژی اتمی ایران برای اولین بار برنامه راهبردی ۲۰ ساله را تدوین کرده و این سند به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است.

او گفت که این مهم است، زیرا آژانس اکنون رسما از برنامه ریزی بلندمدت برنامه هسته ای ایران آگاه است.

اسلامی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ایران بر تولید ۱۰ مگاوات انرژی هسته ای است، خاطرنشان کرد: سایت های پروژه های انرژی هسته ای به ویژه در جنوب کشور در حال تکمیل است.

رئیس AEOI خاطرنشان کرد که سازمان وی از مشارکت بین المللی و داخلی در پروژه های انرژی هسته ای استقبال می کند.

اما وی تاکید کرد که ایران از توان علمی، فناوری و صنعتی کافی برای پیشبرد پروژه ها برخوردار است و در صورت شکست طرف های خارجی در اجرای آنها تردید نخواهد کرد.

اسلامی صنعتی‌سازی چرخه سوخت هسته‌ای را یکی دیگر از برنامه‌های ۲۰ ساله ایران دانست و خاطرنشان کرد: این کشور قبلاً در سطح پژوهشی بر آن تسلط پیدا کرده است.

به گفته وی، این امر ایران را قادر می سازد بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه های آینده اصفهان را تولید کند.

مدیرکل هسته ای ایران در ادامه خاطرنشان کرد: اولین نیروگاه هسته ای ایران در سال ۲۰۱۴ شروع به کار کرد و بیش از ۵۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید کرد و در عین حال معادل ۸۵ میلیون بشکه نفت کشور را تامین کرد.

به گفته اسلامی، این علاوه بر کاهش آلودگی انرژی هسته ای «پاک» است.