ایران دو پهپاد آمریکایی را به دلیل نقض قوانین ایمنی توقیف کرده است. سایت خبری موزیکال


دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی این کشور در حین ماموریت در دریا دو پهپاد آمریکایی را به دلیل نقض قوانین بین المللی دریایی توقیف و به آمریکا هشدار داد.

یک ایرانی در مراسم استقبال از ناوگان ۸۴ نیروی دریایی ارتش در پایان ماموریت ۸۶ روزه این ناوگروه در آب های بین المللی گفت: هواپیماهای بدون سرنشین نیروی دریایی به دلیل تهدید ایمنی تردد دریایی توقیف شدند. “

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه آمریکا باید بداند باید قوانین بین المللی دریایی را رعایت کند، گفت: ایران با حضور پررنگ خود در منطقه به هر اقدامی که امنیت و ایمنی دریانوردی دریایی را تهدید کند قاطعانه پاسخ خواهد داد.

ایرانی درباره ماموریت ناوگروه ۸۴ نیز گفت: ناوگروه ۸۴ با حضور پررنگ خود در اعماق اقیانوس ها به ویژه دریای سرخ موفق به انجام عملیات نگهبانی و برقراری امنیت دریایی در بالاترین سطح ممکن شد.

در اوایل سپتامبر، نیروی دریایی ایران برای مدت کوتاهی دو فروند پهپاد تحقیقاتی ارتش آمریکا را در دریای سرخ که برای جلوگیری از حوادث احتمالی دریایی ارتباط خود را با مرکز کنترل قطع کرده بودند، توقیف کرد.

ایران همچنین در ماه های اخیر چندین عملیات علیه قاچاق سوخت در خلیج فارس انجام داده است.