ایران می گوید ۴۷۰ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد غنی سازی کرده است – پایگاه خبری موزیکال خبر


بهروز کمالوندی همچنین جزئیات بیشتری از کار AEOI برای تزریق گاز به سانتریفیوژها در تاسیسات غنی سازی ارائه کرد.

کمالوندی گفت: این سازمان ۱۰۰۰ دستگاه IR6 را در راستای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و حفظ حقوق ملت ایران راه اندازی کرده است.

او گفت که AEOI این تزریق را روز دوشنبه سفارش داد و چند روز طول می کشد تا تکمیل شود.

کمالوندی خاطرنشان کرد: این گاز به دو سانتریفیوژ تزریق شده و هدف آن رسیدن به حداقل ۱۹۰ هزار SOE است.

کمالوندی همچنین گفت که ایران این تصمیم را قبلا با آژانس بین المللی انرژی اتمی هماهنگ کرده است.

کمالوندی افزود: ایران همچنین با هماهنگی آژانس بین المللی انرژی اتمی اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی سازی کرده است که برای تولید داروهای رادیواکتیو استفاده می شود.