ایران نباید آژانس بین المللی انرژی اتمی را عذرخواهی کند – پایگاه خبری موزیکال نیوز


خراسان روز شنبه در مقاله‌ای نوشت: در این مرحله، آژانس ادعا می‌کند که ذرات اورانیوم با غنای فوق‌العاده پایین کمتر از پنج درصد را در سه تأسیسات اعلام‌نشده پیدا کرده است که بهانه‌ای را به آمریکا و اسرائیل برای اعمال فشار بیشتر می‌دهد. در مورد ایران

این روزنامه همچنین هشدار داد که این ادعا ممکن است مهمات را در اختیار آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دهد تا حداقل ۳۰ کشور از ۳۵ کشور عضو هیئت حاکمه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را در اختیار بگیرد.

این مقاله به این نتیجه رسید که ایران باید مانند سال ۲۰۰۶ ابتکار عمل را به کار گیرد تا از استفاده از آژانس به عنوان بهانه اجتناب کند.

ایران گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد و گفت که این گزارش حاوی مواد اعلام نشده نیست و توضیحات فنی موثقی در مورد ادعای وجود ذرات اورانیوم در ترک‌آزآباد، ورامین و مریوان ارائه کرده است.