ایروانی به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل منصوب شد – پایگاه خبری موزیکال خبر


ایروانی جایگزین مجید تخت روانچی شد که از آوریل ۲۰۱۹ این سمت را به عنوان نماینده ایران در این سازمان جهانی برعهده داشت.

عرفانی پیش از این سمت های مختلفی مانند کاردار ایران در عراق، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاونت امنیت بین الملل و سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت.