این خانم از ساختمان های مستحکم آتیکو در دبی رونمایی کرد (فیلم) – سایت فارس قلم


زنی ویدئویی از ساختمان‌هایی در دبی منتشر کرد که گفته می‌شود متعلق به آتیکو ابوبکر، نامزد ریاست‌جمهوری حزب دموکراتیک خلق است.

این ویدئو برای حمایت از دیدگاه اوباسانجو ساخته شد که پول غارت شده آتیکو می تواند درصد زیادی از نیجریه ای ها را تغذیه کند.

فیلم را ببینید:

بازدید: newsblenda.com: برای به روز رسانی های بیشتر: