این غذاها سردرد را تشدید می کنند


کد خبر: ۱۲۸۰۱۷

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ – ۱۹:۴۶

برخی غذاها و نوشیدنی ها می توانند باعث سردرد یا میگرن شوند، بنابراین توجه به آنچه می خورید و می نوشید می تواند به شما در کشف علت سردرد یا محرک های میگرن کمک کند. در این نمودار، پنج محرک که باعث ایجاد یا تشدید سردرد می شود، فهرست شده است.