این چه نوع ماهی است؟ ماهی عجیبی را ببینید که آب از دهانش بیرون می زند (فیلم)


شگفتی ها برای انواع موجوداتی که مردم در اینترنت می بینند هرگز پایان نخواهد یافت.

ماهی خاصی دیده شد که از دهانش آب فوران می کرد. این یک ماهی معمولی نیست که به راحتی دیده شود، بنابراین من مردم را شگفت زده کردم! (اینجا تماشا کنید).

برای اطلاعات بیشتر به سایت newsblenda.com مراجعه کنید…