با آموزش CPA در کسب و کار خود – Super Health – به یک کارفرمای ترجیحی تبدیل شویددر سال ۲۰۲۲، رقابت برای استعدادیابی هرگز بزرگتر نبوده است. برای بیش از ۱۳۰ سال، حسابداران رسمی ایرلندی، حسابداران شاگردی را در جزیره ایرلند آموزش داده اند. این فرمول آزموده و آزمایش شده است و از طریق آن، مؤسسه مجموعه ای از استعدادها را برای پاسخگویی به تقاضای بازار تضمین کرده است. در طول دهه‌ها، مدرک حسابدار رسمی رسمی (ACA) متخصصان زیادی را ایجاد کرده است که به رشد و شکوفایی در سراسر جزیره کمک کرده‌اند. رهبرانی که چشم انداز استراتژیک، تفکر پویا و تخصص مالی را به کسب و کار می آورند.