“برای بسیاری از ما، این واقعاً اوج حرفه ما است” – مگان برنز مفتخر است که تولامور را در صحنه جهانی نمایندگی می کند.


راگبی زنان تولامور همچنان از قدرت به قدرت خود ادامه می دهد و مگان برنز قرار است به آخرین ستاره جوان محلی تبدیل شود که استعداد خود را در صحنه جهانی به نمایش می گذارد.

او در سال‌های اخیر کار فوق‌العاده‌ای در سطح پایه انجام داده است، که با چهار بازیکن تولامور که در تیم روز مسابقه ایرلند برای دومین تست در تور تاریخی تابستانی ژاپن در ماه گذشته حضور داشتند، به اوج خود رسید.