بررسی فعالیت افراد فاقد صلاحیت آموزشی و مجوز مشکل دار برای مدارس غیردولتی


کد خبر: ۱۲۴۴۵۱

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱-۱۲۲۷

نشست رسانه ای نظارت بر مدارس و مراکز عمرانی با حضور احمد محمود زاده. علیرضا کریمیان معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و کانون های اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران موسسان و ناظران مدارس غیردولتی و روسای مشارکت های مردمی مناطق را گردهم آورد.

به گزارش ثریا – محمود زاده در این نشست گفت: آموزش در دنیای امروز از اهمیت بی بدیلی برخوردار است. به طوری که پیشرفت و تعالی همه کشورها در گرو رشد و پیشرفت آموزش در آن کشور و تربیت نسلی آگاه و متعهد به عنوان محصول نیروی انسانی این سازمان بزرگ است. بنابراین در همه کشورها نگاه به نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه و رشد هدفمند است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی و اسناد فوق الذکر و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نیروی انسانی عامل خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: تداوم انقلاب اسلامی بر دوش نیروی انسانی متعهد، فرهیخته و آگاه است که محصول آموزش و پرورش است و در آینده نیز مسئولیت گسترش و حفظ دستاوردهای این امر را بر عهده خواهند داشت. نظام مقدس اساس تربیت اکثریت این نیروی انسانی در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش انجام می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این نیروی انسانی در مدارس و مراکز غیردولتی آموزش دیده و سرآمد هستند، تصریح کرد: در حال حاضر دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد و برخی از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش را وجود غیردولتی می دانند. مدارس به عنوان کمک بزرگی به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت شناخته شده و در آن عدالت آموزشی توضیح داده شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند ایجاد مدارس غیردولتی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و دسترسی قشر مرفه به آموزش بهتر می شود و از این حوزه انتقاد می کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس، کانون های اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: طبق اسناد قبلی، برنامه دولت سیزدهم مردم و برنامه های وزیر محترم آموزش و پرورش، سازمان را داریم. به مدارس غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار داده ایم تا بتوانیم به بسیاری از انتقادات مدارس غیردولتی رسیدگی کنیم. البته بگوییم برخی از مدارس غیردولتی بسیار مترقی و همگام با نظام آموزشی رسمی کشور هستند و برنامه های آموزشی و آموزشی آنها در راستای برنامه های تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

محمودزاده بیان کرد: هنر ما به عنوان متولیان تربیتی باید بازتولید آثار خوب این مدارس در سیستم آموزشی کشور به ویژه مدارس غیردولتی و اشاعه دیدگاه های آموزشی، فرهنگی و تربیتی در سایر مدارس باشد. بنابراین به همگرایی و هم افزایی بیشتری نیاز داریم.

وی بیان کرد: ما در سازمان به دنبال سه نوع برنامه و برنامه درسی هستیم که یکی از آنها تغییر در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی با رویکرد تسهیل امور، رفع موانع، مردمی شدن مشارکت و همگانی سازی آموزش است. نظام حاکمیتی، رویکرد دوم و محور دوم ما در دستیابی به مدارس غیردولتی که بحث کیفیت مجوز واقعی مدارس است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی حوزه آموزش و پرورش را یک امر حاکمیتی دانست و گفت: آموزش و پرورش بخشی از وظایف آموزشی و پرورشی خود را به غیردولتی ها واگذار کرده است. مدارس، بنابراین موسسان مدارس غیردولتی باید شرایط و اختیارات و مجوزهایی داشته باشند که صدور آن نباید تنها برای برخی منبع درآمد و پروژه اقتصادی باشد. اگر بخشی از وظایف مهم آموزشی و آموزشی واگذار شود. به بخش غیردولتی، متولیان این امر باید دارای صلاحیت های حرفه ای باشند تا بتوانند دانش آموزان ۶ پایه را در سطح انقلاب اسلامی تربیت کنند. بهبود کیفیت

وی با بیان اینکه مجوزهایی که در سال های گذشته با مشکل مواجه بود و همچنین روند فعالیت افرادی که فاقد صلاحیت حرفه ای برای اداره مدارس بودند بررسی می شود، گفت: علاوه بر اعطای مجوزهای با کیفیت واقعی، سیاست و برنامه بعدی ماست. گسترش مدارس حقوقی غیردولتی وابسته به سازمانها و مؤسسات دولتی، فرهنگی و دینی، دانشگاهی است. ما همواره تاکید می کنیم که پیگیری و اجرای وظیفه تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم به تنهایی از عهده آموزش و پرورش بر نمی آید و این امری خطیر است که مشارکت همه ذینفعان را می طلبد. موفقیت های خوبی در این راستا حاصل شده است.

محمودزاده گفت: در راستای تعمیم نظام حاکمیتی آموزش و پرورش، به دنبال مدارس دولتی غیرانتفاعی هستیم تا بتوانیم مدارس غیردولتی را که در خدمت خانواده های کم درآمد و دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در مدارس باکیفیت هستند، توسعه دهیم. با سیاست ها و شعارهای دولت ۱۳. نمی توانند شهریه پرداخت کنند. هدف ما ساماندهی به صورت ملی تحت عنوان فعال سازی توانمندی های مردمی با رهبری و نظارت مردم است که در سند تحول دولت بسیار بر آن تاکید شده بود.

وی بیان کرد: کاری که امروز باید با همدیگر و با همکاری عزیزان انجام دهیم و هدف اصلی این نشست ساماندهی آموزش و پرورش با محوریت اجرای سند تحول بنیادین است. با اجرای مهندسی کیفی در آموزش و پرورش مدارس، مراکز غیردولتی، مدارس وابسته به هیات امنا و آموزش از راه دور، چشم انتظار تقویت موازی با یکدیگر حوزه های مختلف آموزشی و پرورشی هستیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس، کانون های اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی افزود: اکثر مدارس غیردولتی در سال های گذشته دسترسی خوبی به مسائل آموزشی نداشتند. اگر امروز شاهد تحصیل ۱۲.۱۹ درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی هستیم، چند درصد از این دانش آموزان در مسابقات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و… شرکت می کنند و مقام کسب می کنند؟ آیا ما ۱۲ درصد سهام داریم؟ و اگر این کار را می کردیم، تبلیغات زیادی وجود نداشت.

وظیفه آموزش و پرورش شهر تهران ساماندهی و تسهیل گری است

همینطور علیرضا کریمیان. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در ابتدای این نشست یکی از مهم ترین موضوعات سند تحول دولت مردمی را توجه به جریان سازی نظام حاکمیتی آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم در مورد ارتقاء صحبت کنیم، بهترین هاست. مکان مدارس، مدارس غیردولتی و مدارس آزاد است. جایی که شاهد حضور فعال مؤسسینی هستیم که بخشی از مسئولیت خطیر آموزش و پرورش را بر عهده گرفته اند.

کریمیان با تاکید بر اینکه هیچ نظامی به تنهایی نمی تواند بار آموزش و پرورش را به دوش بکشد، افزود: هر ارتشی که کار تعلیم و تربیت را با مردم انجام دهد موفق است و به همین دلیل در سند تحول بنیادین بر تعمیم تاکید شده است.

وی آماده سازی و فراهم آوردن شرایط برای ایجاد و تقویت مشارکت مردمی، تشکیلات و تسهیل گری را وظیفه آموزش و پرورش شهر تهران دانست و گفت: تمام توان، انرژی و همت ما باید در جهت تسهیل گری و ساماندهی در کنار نظارت باشد زیرا عزیزان سرمایه خود را در تأمین نظام آموزشی و تربیتی و انجام خدمت سرمایه گذاری کردند، لذا این حوزه باید با نظارت بر عملکرد مراکز غیردولتی یا خصوصی همراه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش پایتخت پروژه مهر را یکی از مهمترین کارهای آموزشی عنوان کرد و افزود: در سطح کشور بیش از یک میلیون معلم برای حدود سیزده میلیون دانش آموز مشغول به کار هستند و بازگشایی مدارس کار بزرگی است که نیازمند آن است. ساعت ها مدیریت و تلاش

منبع: معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و کانون های اجتماعی و توسعه مشارکت های مردمی