بچه نگهدار/تابستان با قاتل سریالی را منتشر کنید


کد خبر: ۱۲۳۶۴۴

تاریخ انتشار: سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱-۱۰۳۴

پرستار بچه؛ کتاب تابستان من با یک قاتل سریالی توسط لیزا رادمن و جنیفر جردن با ترجمه حسین مسعودی آشتیانی از نشر کاراس منتشر شد.

به گفته ثریا کراس، او کتاب «پرستار نوزاد» را منتشر کرد. «تابستان من با یک قاتل سریالی» نوشته لیزا رادمن و جنیفر جردن با ترجمه حسین مسعودی آشتیانی، شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۴۸ صفحه، به قیمت ۲۱۰ هزار تومان.

بچه نگهدار داستان زندگی لیزا رادمن، دختر جوانی است که در دهه ۱۹۶۰ در کیپ کاد آمریکا زندگی می کرد. داستان واقعی از حوادث وحشتناک. مادر لیزا، زنی خودشیفته، در تابستان در یک هتل محلی کار می کرد و شب ها حاضر می شد و دخترانش را به مردی خوش تیپ و شیک سپرد. لیزا که چند دوست داشت، پرستارش تونی کاستا را مردی فوق العاده می دانست.
اما این دختر جوان از یک واقعیت بزرگ بی خبر بود: پرستارش یک قاتل زنجیره ای بود. قاتل وحشتناکی که جنایاتش در اواخر دهه ۱۹۶۰ جامعه آمریکا را با وحشت بی شماری مواجه کرد.

Ronama The Independent درباره این کتاب می نویسد: «ترکیبی شگفت انگیز و وحشتناک از حافظه و تحقیقات جنایی، شفاف و صادقانه در گفتن حقیقت».

گزارشگر بوک نیز این کتاب را اینگونه توصیف می کند: «این داستان فقط یک داستان جنایی نیست، در پایین، «بچه نگهدار» یک تحلیل اجتماعی و روانشناختی از دهه التهابی دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده و مردم آن زمان است.

منبع: انتشارات کراز