رژیم لاغری سریع

تأخیرهای ناشی از برخورد چند وسیله نقلیه در A27 در هالینگبری – هانی خبر


رانندگان امروز عصر به دلیل برخورد چند وسیله نقلیه در A27 با تاخیر مواجه شدند.

این تصادف به سمت غرب در خیابان کاردن، برایتون رخ داد و اولین بار در حدود ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر گزارش شد.

گزارش شده که چندین خودرو درگیر بوده است.

در مسیر تقاطع جاده A270 Lewes، ترافیک در صف ادامه دارد.

برای اظهار نظر با پلیس ساسکس تماس گرفته شده است.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر