تماشا کنید که چگونه ویزکید در نمایش خود در فرانسه از آسمان فرود آمد (ویدئو)


هنرمند برنده گرمی ویزکید در نمایش خود در فرانسه روی صحنه رفت.

این هنرمند هنگامی که به صحنه رفت – Accor Arena در فرانسه – طرفداران خود را به دیوانگی فرستاد.

ویدیو را اینجا ببینید:

گفته می شود که Acre Arena بزرگترین سالن سرپوشیده در فرانسه است.

بازدید کنید: newsblenda.com: برای به روز رسانی های بیشتر: