تمجید رئیس جمهور از مقاومت فلسطین و مدافعان حرم – پایگاه خبری موزیکال


رئیس جمهور شجاعت فلسطینیان را ادامه آرمان های انقلاب اسلامی ایران دانست.

وی افزود: صلابت و عظمت مقاومت فلسطین حاصل مبارزه با استکبار و خودباوری است که انقلاب اسلامی ایران به منطقه آورد.

رئیسی خاطرنشان کرد: فلسطینی ها در کمپ دیوید و شرم الشیخ به میز مذاکره نگاه می کردند، اما اکنون با آزار و اذیت صهیونیست ها مواجه شده اند و دوباره ابتکار عمل را به دست آورده اند.

وی افزود: فلسطینی ها این روحیه مقاومت را مدیون شهدای جنگی هستند که عراق به ایران تحمیل کرد و شهدای جبهه مقاومت در سوریه که به مدافعان حرم معروف شدند.

وی گفت: آنها با مقاومت دشمنان را عقب راندند و نگذاشتند داعش آبروی مردم را زیر پا بگذارد.

وی گفت: مدافعان حرم تروریست ها را نابود کردند، منطقه را امن کردند و ایران را از شر تروریست ها حفظ کردند.