تهران فعالیت هسته ای مخفی ندارد – اخبار موزیکال


محمد اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: شواهد ادعایی مندرج در گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از یک اقدام سیاسی با هدف ادامه به اصطلاح کمپین فشار حداکثری علیه تهران است.

اسلامی با اشاره به مصوبه شورای حکام آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی، به این قطعنامه اشاره کرد.

اسلامی گفت که رژیم صهیونیستی مغز متفکر این تصمیم است.

وی با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۵ برای پایان دادن به اتهامات چندین ساله علیه ایران به توافق هسته ای منعقد شد، افزود: تصویب قطعنامه ضدایرانی به معنای بازگشت تهران به صحنه است.

اسلامی اتهام عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد کرد و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را حداکثری ممکن توصیف کرد.

وی افزود: بین ۲ تا ۳ درصد ظرفیت هسته ای جهان متعلق به ایران است، اما حدود ۲۵ درصد بازرسی های بین المللی از ایران در حال انجام است.

اسلامی تاکید کرد: ایران در مقابل این فشارها کوتاه نخواهد آمد و به گفته وی این فشارها تهران را وادار می کند که از حسن نیت خود نسبت به دیگر طرف های برجام دست بردارد.