تیک توکر معروف نیجریه ای در شرایطی مرموز درگذشت و دوستانش ادعا می کنند که از آن برای مراسم مالی استفاده می شده است.


یک TikToker به نام Mimi روز دوشنبه ۱۸ ژوئیه به آکواریوس لگد زد و پیروان TikTok او را عزادار کردند و گفتند مرگ او گیج کننده بود.

آنها ادعا می کنند که یکی از نزدیکان او از آن برای انجام مراسم استفاده می کند، اما هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای خود ارائه نکرده اند.
میمی قبل از مرگش بیش از ۷۰۰۰۰ دنبال کننده در TikTok داشت و برخی از این طرفداران اکنون عکس های او را در سوگ به اشتراک می گذارند.