جشن پلاتینیوم در کاخ در تصاویر همانطور که اتفاق افتاد – هامون خبر


خانواده سلطنتی در حالی که از یک شب در مهمانی پلاتینیوم در کاخ لذت می بردند، با هم آواز خواندند، دستان خود را تکان دادند و با هم می خندیدند. این رویداد ستاره دار پس از پایان «چه. یک نمایش. ” در توییتی از حساب توییتر ویلیام و کیت آمده است. شما می توانید آن را دوباره زنده کنید، همانطور که در عکس های زیر آشکار شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر