جنگجویان زباله میلیون ها وعده غذایی را از سطل زباله نجات می دهند – فروشگاه را یاد بگیرید


کارگران FoodCloud هر روز جعبه های محصولاتی را تخلیه می کنند که در غیر این صورت در انبار بزرگی در طلاق مهر و موم می شد.

این یکی از سه مخزن ایرلندی است که توسط شرکت اجتماعی برای دسته بندی کمک های غذایی از کسب و کارها قبل از تطبیق آنها با سازمان های خیریه استفاده می شود. همه چیز صبح زود با وانت می رسد – بشقاب های میوه و سبزیجات، کیسه های سیب زمینی، کیسه های روی بسته های ماکارونی، برنج و سوپ.