حضور پلیس ساسکس در ساحل هیستینگز پس از “فرود مهاجران” – هانی نیوز


پلیس تایید کرد که گروهی از مهاجران دیروز در ساحل هاستینگز فرود آمدند.

پلیس ساسکس، همراه با نیروی مرزی و گارد ساحلی HM، درست قبل از ساعت ۷ بعد از ظهر پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر فرود، در ساحل نزدیک اسکله حضور یافتند.

سخنگوی پلیس ساسکس گفت: “پلیس گزارش هایی از فرود گروهی از مهاجران در ساحل هاستینگس نزدیک اسکله در حوالی ساعت ۶:۴۵ بعد از ظهر روز سه شنبه (۱۳ سپتامبر) دریافت کرده است.

“افسران برای کمک به گارد ساحلی و نیروی مرزی، دو آژانس پیشرو، حضور یافتند.”

این تصاویر نشان می دهد که پرسنل اورژانس در محل حادثه با مردم در ساحل صحبت می کنند.

مردم را می توان در پتو پیچیده دید.

تصویر دیگری یک قایق را در نزدیکی نشان می دهد.