حفظ امنیت اولویت اصلی منطقه است


علی شمخانی روز پنجشنبه در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در ایروان صحبت کرد.

شمخانی گفت: هرگونه تنش در منطقه زمینه حضور کشورهای خارج از منطقه را فراهم می کند که کمکی نخواهد کرد.

او اشاره کرد که تمام تفاوت های بین
کشورهای منطقه باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند.

شمخانی و پاشینیان در این دیدار همچنین در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

شمخانی با ابراز خرسندی از روابط سیاسی تهران و ایروان گفت: با توجه به عزم سران دو کشور برای گسترش روابط در همه زمینه ها، مناسبات اقتصادی باید متناسب با روابط در سایر زمینه ها تقویت شود.

وی همچنین بر لزوم اجرای توافقات ایران و ارمنستان تاکید کرد و گفت: این امر موجب تقویت روابط دو طرف می شود.

نخست وزیر ارمنستان نیز از سفر شمخانی به ایروان ابراز خرسندی کرد و گفت: همکاری بین آنها رو به جلو است.

پاشینیان گفت: ارمنستان آمادگی دارد روابط خود را با ایران در همه زمینه ها در راستای منافع دو طرف گسترش دهد.