حمله به یک زن کارالهی در حمله بامداد – هانی نیوز


پلیس در حال بررسی گزارش حمله به یک زن در ساعات اولیه صبح است.

این مرد ۳۰ ساله در خیابان پارکورث در کرالی پیدا شد و به مکان امن منتقل شد.

توسط افسران آموزش دیده ویژه پشتیبانی می شود.

محل برای تحقیقات پزشکی قانونی ایمن شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

از هرکسی که در زمان وقوع این حادثه که حوالی ساعت ۴ بامداد رخ داد، فعالیت مشکوکی را در منطقه مشاهده یا مشاهده کرده است، از طریق شماره تلفن ۲۴۶ ۳۰/۱۰ به صورت آنلاین با شماره تلفن ۱۰۱ تماس گرفته و یا با شماره تلفن ۱۰۱ تماس بگیرد.