خانواده مهسا امینی خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی مرگ او هستند


صالح نقبخت گفت که خانواده این جوان ۲۲ ساله نیز خواهان این هستند که کمیته متشکل از ۳ تا ۵ پزشک مورد اعتماد آنها باشد.

نکبخت افزود: معاون دادستان تهران با این درخواست موافقت کرد و گفت: مسئولان با خانم خانم تماس خواهند گرفت. خانواده امینی در جلسه حقیقت‌یابی شرکت می‌کنند، اما بعداً «از ما خواستند روز شنبه به پزشکی قانونی بیاییم و تأیید کردند که مهسا بر اثر ضربه به سر فوت نکرده است».

وکیل آمنه خاطرنشان کرد: آنچه پزشک قانونی می گوید با نظر پزشکان بیمارستان قصری تهران مغایرت دارد.

نیکبخت همچنین این ادعا را رد کرد که خانم. پدر امینی با هر گروه سیاسی ارتباط دارد و می گوید او کارمند شایسته یک نهاد دولتی است.

وی افزود: این دختر قبل از مرگ هیچ مشکل پزشکی نداشت و نمی توان مرگ ناگهانی او را به بیماری قلبی نسبت داد.

نکبخت تایید کرد که عکس هایی که خانم امینی پس از دستگیری از خودروی پلیس گرفته است برای افشای حقیقت قابل نمایش است.

وی با بیان اینکه این پرونده به عنوان قتل از سوی دستگاه قضایی به دادگاه کیفری ارجاع شد، افزود: شایان ذکر است خانواده امینی پس از رسیدگی بی طرفانه با مشارکت کمیته مستقل حقیقت یاب متشکل از معتمدین، از این امر خودداری می کنند. هر حکمی که پزشکان را می پذیرد بپذیرید.