خدمات اورژانس در وایت هاوک پس از خبر “انفجار” – هانی خبر


این پس از آن اتفاق می افتد که تعدادی از خانه ها در منطقه کد پستی BN2 5 گمان می رود برق خود را از دست داده اند.

شبکه های برق بریتانیا می گویند که این قطعی می تواند حدود ۸۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار دهد.

تصاویر از محل، تعدادی خودروی آتش نشانی را در هلال وایت هاوک نشان می دهد.

یک حلقه نیز در این منطقه ایجاد شده است.

مردم محلی از شنیدن صدای “انفجار” در منطقه ای که قطع برق رخ داده است، خبر دادند.

یکی از آنها گفت: من بیرون بودم و همسایه ها از داخل خانه هایشان شنیدند و بیرون آمدند.

به روز رسانی های زنده ما را اینجا دنبال کنید: آتش نشانان پس از گزارش یک “انفجار” در محل هستند – انتقال برق به خانه ها