رژیم لاغری سریع

خشونت خانگی: ویدئویی از کتک زدن همسرش توسط شوهر در عید پاک: – سایت فارس غلام


حتی با گسترش آگاهی از خشونت خانگی، یک مرد نیجریه ای در ویدیویی ظاهر شد که به همسرش حمله می کرد.

به گفته یک شاهد عینی؛ در آپیا اتفاق افتاد، نمی دانم چه شد، اما این مرد مدام با همسرش دعوا می کرد.

ویدیو را اینجا ببینید:

و شاهد عینی پا را فراتر گذاشت و اظهار داشت که امروز توانسته اند آنچه را که در بالکن اتفاق می افتد از دور ببینند.

بازدید از: newsblenda.com: برای به روز رسانی بیشتر

اونوکای الهی:

Divine Onwuka یک نویسنده و سازنده محتوا است که اخبار، روندها، دستور العمل ها، نکات سرگرمی و موارد دیگر را با نوشتن برای شما به ارمغان می آورد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر