درگذشت ملکه الیزابت دوم – سایت فارس قلم


کاخ باکینگهام از مرگ ملکه الیزابت دوم، طولانی ترین پادشاه بریتانیا خبر داد.

ملکه روز پنجشنبه در سن ۹۶ سالگی درگذشت. ملکه الیزابت دوم در سال ۱۹۵۲ پس از مرگ پدرش، پادشاه جورج ششم، به سلطنت رسید.

او روز پنجشنبه در قلعه باالمورال در اسکاتلند پس از اینکه پزشکان گفتند نگران سلامتی او هستند درگذشت.

الیزابت بر بریتانیای کبیر و ۱۴ قلمرو مشترک المنافع دیگر حکومت کرد و به یکی از مشهورترین زنان تمام دوران تبدیل شد. پسرش چارلز اندکی پس از مرگ او به پادشاهی رسید.