دعوای راننده اتوبوس و دستفروشان در اووری (فیلم) – سایت فارس قلم


یک راننده اتوبوس و یک فروشنده خیابانی در خیابان های Owerri درگیری وحشیانه ای دارند که در یک ویدیوی ویروسی ثبت شده است. این حادثه در مقابل تقاطع انبار اوری گزارش شده است و علت درگیری تا زمان انتشار این گزارش تایید نشده است. همچنین بخوانید: مرد: […]