دو بازیگر زن نالیوود، کلمسون کورنل و سینتیا اوکریک، در ایالت انوگو ربوده شدند.


کلمسون کورنل و سینتیا اوکرک بازیگران نالیوود پس از ترک یک فیلم در ایالت انوگو، نیجریه، ربوده شدند.

انجمن بازیگران نیجریه از طریق نماینده رسانه ای خود، مونالیسا چیندا، از طریق صفحه رسمی اینستاگرام خود اعلام کرد که اکثر هنرمندان مختلف را به دقت و احتیاط بیشتر تشویق می کند.

همانطور که مونالیزا چیندا فاش کرد، سینتیا اوکریک و کلمسون با نام مستعار آگبوجدی پس از تایید بستگانشان مبنی بر عدم بازگشت آنها از منطقه سینما در اوسالا، ایالت انوگو، ناپدید شدند.

وی همچنین در بیانیه خود فاش کرد که رئیس ملی انجمن بازیگران، امکا رولاس، از اعضا خواسته است که برای فیلمبرداری به حومه‌های جوامع شهری نروند، جدا از تامین امنیت کامل برای اطمینان از ایمنی خود.

عبارات زیر را بخوانید؛