رئیس جمهور با پذیرش استعفای وزیر کار، سرپرستی را منصوب کرد – موزیکال نیوز


علی بهادری جهرمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: استعفای عبدالمالکی روز دوشنبه تقدیم رئیس جمهور شد و با آن موافقت شد.

جهرمی گفت: عبدالمالکی به عنوان مشاور رئیس جمهور به همکاری خود با دولت ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت کار گفت: محمدهادی زاهدی وفر که هم اکنون معاون اول هماهنگی و نظارت اقتصادی رئیس جمهور است به عنوان سرپرست وزیر کار منصوب شد.

عبدالمالکی استعفای خود را در بحبوحه جنجال بر سر نحوه رسیدگی به افزایش مصوبات مجلس برای بازنشستگان اعلام کرد.

عبدالمالکی در نامه استعفای خود به رئیس جمهور ابراهیم رئیسی گفت که کشور را ترک می کند تا به “افزایش هماهنگی” در دولت کمک کند.

عبدالمالکی اولین وزیر در دولت است که تنها پس از ۳۰۰ روز از سمت خود کناره گیری و استعفا داد.