رئیس جمهور خواستار تلاش برای مقابله با یکجانبه گرایی سیاسی و اقتصادی شد


رئیس جمهور در بیست و دومین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند ازبکستان سخنرانی می کرد.

رئیسی افزود: پلورالیسم اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. وی از سازمان همکاری شانگهای خواست برای مقابله با این اقدامات یکجانبه و خشن اقدامات جدیدی اتخاذ کند.

رئیس جمهور گفت: ایجاد تجارت پایدار بین اعضای سازمان همکاری شانگهای مستلزم توسعه مشترک زیرساخت ها در مبادلات مالی و کالایی است.

رئیسی گفت: اولویت با تامین مالی پروژه های لجستیکی و تسهیل تجارت درون سازمانی باشد.

او همچنان در مورد وضعیت امنیتی قفقاز صحبت کرد. رئیسی گفت: برقراری صلح و ثبات در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت: ما همواره بر لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت دو کشور و پرهیز از تغییر مرزهای شناخته شده تاکید کرده ایم.

رزین خاطرنشان کرد که تهران آماده کمک به حل اختلافات بین آذربایجان و ارمنستان است زیرا از امنیت و منافع ملی خود محافظت می کند.