رئیس حقوق بشر ایران از اقدامات قهرآمیز آمریکا به عنوان جنایت علیه بشریت انتقاد کرده است. سایت خبری موزیک


کاظم غریب آبادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی می کرد.

غریب آبادی گفت: ایران در اکثر داروهای مورد نیاز خود کافی است اما مجبور است مواد کمیاب وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های خارجی از فروش این گونه داروها به ایران خودداری می کنند و این امر سلامت بیماران را در کشور به خطر می اندازد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تحریم‌ها را مانع بزرگی بر سر راه همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در موضوع پناهندگان و مبارزه با مواد مخدر دانست.

غریب العبادی همچنین درباره تاثیر تحریم های یکجانبه بر سایر موضوعات از جمله تورم، اشتغال و زیرساخت ها صحبت کرد.

وی گفت که اقدامات قهری یک جانبه (UCM) نمونه ای از جنایت علیه بشریت است زیرا باعث می شود افراد زیادی جان خود را از دست بدهند.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: کسانی که چنین ممنوعیت هایی را بر دولت ها اعمال می کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

رئیس سازمان حقوق بشر ایران در بخشی دیگر از سخنان خود از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تاثیر تحریم های یکجانبه بر ایران تشکر کرد.

خانم آلینا دوهان در این گزارش ضمن انتقاد از تحریم های اعمال شده علیه ایران خواستار لغو تمامی اقدامات قهری یکجانبه علیه این کشور شد.

وی از سازمان ملل خواست تا مکانیسم های لازم را برای جبران خسارت قربانیان این اقدامات فراهم کند.