راهروهای فروشگاه یورک پس از خرابی یخچال در موج گرما بسته شد – هانی نیوز


سوپرمارکت تاپ یورک برای جلوگیری از ورود به برخی از راهروها پس از خرابی یخچال و فریزر در دمای شدید مجبور به استفاده از چرخ دستی شد.

Waitrose در جاده جزایر Voss تابلوی هشداری نصب کرد: “ما متأسفیم که به دلیل نقص کامل یخچال، در حال حاضر قادر به فروش محصولات یخچال دار یا یخ زده از این شعبه نیستیم. از ناراحتی پیش آمده پوزش می خواهیم.”