راهنمای سبک سفارش پنجم پایگاه های خبری اعلام شد


کد خبر: ۱۲۶۵۰۹

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱-۱۲۴۹

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی پنجمین رتبه بندی پایگاه های خبری را اعلام کردند.

به گزارش ثریا، مدتی پیش پنجمین رتبه بندی پایگاه های خبری توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی انجام شد. امروز روش این چیدمان اعلام شده است.

متن پنجمین رتبه بندی پایگاه های خبری به شرح زیر است:

سایت‌های خبری به منظور ایجاد رقابت سالم و حرفه‌ای و شناسایی جایگاه واقعی هر پایگاه خبری و با هدف ارتقای کیفیت رسانه‌های کشور به شرح زیر تنظیم شده‌اند:

۱. رتبه‌بندی سایت‌های خبری براساس ارزیابی کمیته رتبه‌بندی از فعالیت رسانه‌ها در زمان و محدوده تبلیغ‌شده است.

۲. نمره کل شاخص های مورد مطالعه ۱۰۰ می باشد.

۳. طرح طبقه بندی در بازه های زمانی یک ساله انجام می شود و پس از تکمیل نتایج کمیته طبقه بندی به اطلاع عموم می رسد.

۴. شاخص ها و تعاریف ارائه شده معیارهای ارزیابی برای مدت یک سال (از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱) می باشد.

۵. برای سایت های خبری غیر ملی (به تشخیص کمیته رتبه بندی) و سایت های خبری منتخب (تک موضوعی) به استثنای سایت های ورزشی و اقتصادی و همچنین سایت های خبری غیرفارسی ۱۰ درصد به امتیاز نهایی اضافه می شود. .

۶. به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲ درصد به خط پایانی پایگاه های خبری فعال در پیام رسان های محلی اضافه می شود، مشروط بر اینکه در این پیام رسان بیش از ۲۰۰۰ نفر مخاطب داشته باشند. (تا ۱۰ درصد)

۷. در صورتی که اعضای کمیته رتبه بندی پایگاه خبری داشته باشند، رسانه آنها توسط معاونت مطبوعاتی بررسی می شود.

۸. سایت های خبری به منظور ارزیابی دقیق تر مخاطبان، ساعات کار و تعداد اخبار منتشر شده در روز می توانند کد دریافت الکترونیکی ارائه شده توسط سامانه جامع رسانه واقع در پنل کاربری فرنچایز دهنده را در رسانه خود قرار دهند. .

۹. مقتضی است جهت حفظ حقوق رسانه، اطلاعات مورد نیاز توسط «صاحب امتیاز» تکمیل و مستند شود.

مراحل تکمیل فرم خودارزیابی پایگاه های خبری از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ شروع و تا پایان روز یکشنبه ۱۰/۷/۱۴۰۱ ادامه دارد و پس از پایان مهلت مقرر، اطلاعات ثبت شده ملاک ارزیابی قرار می گیرد. رتبه بندی سایت خبری.

رعایت اصول خبر نویسی، جریان اخبار، توجه به وظایف رسانه ای مندرج در ماده ۲ قانون مطبوعات، واکنش سریع به شایعات و مطالب نادرست، روش های تعاملی، محتوای چندرسانه ای و تعداد مطالب منتشر شده ظرف ۲۴ ساعت. امروزه ذکر منبع محتوا، تعداد مواد تولیدی، ذکر نام تولیدکنندگان محتوا، تامین امنیت کارکنان رسانه و استفاده از تصاویر یا چند رسانه ای در متن محتوای خبری، شاخص های عملکردی رتبه پنجم پایگاه های خبری را تشکیل می دهد.

منبع: اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های محلی