رباینده ادعایی بایلسا پس از عملیات اخیر در ابوجا دستگیر شد (ویدئو)


در تلاش برای کسب سود سریع، برخی افراد دست به اقدامات غیرقانونی می زنند که نه تنها بد بلکه علیه بشریت است.

اخاذی یکی از این وسایل غیرقانونی است.

یک آدم ربای ادعایی بایلسا در ابوجا دستگیر شد، آدم ربا درخواست رحمت کرد و اعتراف کرد که در دو آدم ربایی مشارکت داشته است.

فیلم را ببینید:

www.newsblenda.com برای اطلاعات بیشتر