رزمایش شبانه هلبرون ارتش ایران


امیر سرتیپ امیر چشاک سخنگوی رزمایش گفت: در این بخش از رزمایش، یگان‌های پیاده، زرهی، توپخانه، پهپادهای متحرک و جنگ الکترونیک نیروی زمینی برای اجرای رزمایش دو روزه در منطقه مستقر شدند. چهار شنبه. منطقه عمومی نصرآباد اصفهان. به بهره برداری رسید.»

وی افزود: تمامی تجهیزات زرهی، نفربر و تجهیزات مهندسی در کمتر از ۴۸ ساعت به منطقه رزمایش عمومی رسیده است. وی گفت: این انتقال از طریق یدک کش های سنگین و سنگین اضافی از کارخانه های نیروی زمینی ارتش و سایر صنایع داخلی انجام شد.

این مقام نظامی پیش از آغاز رزمایش گفت: در این رزمایش توان نیروی زمینی برای بسیج نیروهای خود از نقاط مختلف کشور به منطقه میزبان رزمایش ارزیابی می شود.

وی گفت: این رزمایش با هدف ارزیابی و ارتقای سطح آمادگی رزمی یگان های نیروی زمینی در مواجهه با تهدیدات جدید انجام می شود.