رسمی: تحریم ها مانع درمان بیماران ام اس در ایران می شود


نائب رئیس انجمن ام اس ایران می گوید: برای اینکه بیماران ام اس بتوانند برخی داروها را مصرف کنند، شروع به مصرف یا ادامه مصرف کنند، نیاز به آزمایشاتی است که باید در خارج از کشور انجام شود.

این منبع افزود: متاسفانه تحریم های ضدایرانی ما را از انجام این آزمایشات باز داشت و به همین دلیل برخی از بیماران مبتلا شدند.

وی با بیان اینکه حدود ۹۷ هزار بیمار مبتلا به ام اس در ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: تقریباً هیچ مشکلی برای داروهای مورد نیاز آنها وجود ندارد.

این مسئول تصریح کرد: اکنون اکثر بیماران ام اس در کشور از داروهای ایرانی موجود استفاده می کنند و خوشبختانه در حوزه داروهای بیماران ام اس با چالشی مواجه نیستیم.